Estudi de Disseny Ana Clapés
Disseny gràfic. Direcció d’Art
Barcelona

A l’Estudi de Disseny Ana Clapés conceptualitzem i dissenyem des de la  imatge corporativa bàsica, senyalètica, pàgines web, packaging o cartelleria fins a catàlegs de galeries, sales d’art o el grafisme per a exposicions i festivals culturals. Especialitzats en identitat corporativa, resolem des d’un disseny o redisseny de marca fins a les seves aplicacions en paper, aplicació en entorns, senyalètica o disseny editorial. Abordem projectes de creació i noves aproximacions d’imatge gràfica amb aplicacions en diferents suports. Una de les pretensions de l’estudi és escapar de l’evidència i buscar noves formes de presentació més enllà dels formats clàssics dels suports i formes convencionals de la imatge gràfica. Entre els clients de l’estudi es troben organitzacions i fundacions de diferents àmbits com l’art, la ciència, la cultura, la investigació i projectes de gràfica aplicada a espais junt amb arquitectes.

Jurat premis ADG FAD 2011 a l’apartat disseny gràfic / Premi LAUS de Bronze 2012, gràfica aplicada a l’espai / Premi LAUS Plata 2013 web e-comerce / Premi LAUS 2015, gràfica aplicada a l’espai.

Estudio de diseño Ana Clapés
Diseño gráfico. Dirección de Arte
Barcelona

En el estudio conceptualizamos y diseñamos desde imagen corporativa básica, señalética, páginas web, packaging o cartelería hasta catálogos de galerías, salas de arte o festivales culturales. Especializados en imagen corporativa, resolvemos desde un diseño o rediseño de marca hasta sus aplicaciones en papel, rotulación, señalización, diseño editorial o diseño y arquitectura web. Abordamos proyectos de creación y rediseño de imagen gráfica con aplicaciones en distintos soportes. Una de las pretensiones del estudio es escapar de la evidencia y buscar nuevas formas de presentación, más allá de los formatos clásicos de los soportes y formas convencionales de la imagen gráfica. Entre los clientes del estudio se encuentran organizaciones y fundaciones de diferentes ámbitos como el arte, la ciencia, la cultura, la investigación y proyectos de gráfica aplicada al espacio junto a arquitectos.

Jurado premios ADG FAD 2011 en el apartado de diseño gráfico / Premio LAUS de Bronce 2012, gráfica aplicada al espacio / Premio LAUS Plata 2013 web e-commerce / Premio LAUS 2015, gráfica aplicada al espacio.

Design studio Ana Clapés
Graphic design. Art direction
Barcelona

We conceptualize and design everything from basic corporate identity, signing, websites, packaging and posters to exhibition catalogues, art galleries and the graphics for exhibitions and cultural festivals. Specializing in identity, we provide solutions for everything and from the design or redesign of a brand to their use in print, environments, publishing design and websites. We handle projects to create abnd redesign visual identities with projects to create and redesign visual identities with applications for various media. We aim to reject the obvious and find new forms of presentation beyond traditional media formats and conventional ofrms of visual identity.

Jury ADG FAD AWARDS 2011 in graphic design / Bronze LAUS Award 2012, Graphics applied to spaces / Silver LAUS award web e-commerce / LAUS Award 2015, Graphics applied to spaces.